Sleek & Beautiful

Ochrona danych osobowych

w kontekście zmian regulacji prawnych

- sprostać wyzwaniom

Zagadnienia merytoryczne poruszane w trakcie obrad podzielone zostaną na trzy panele dyskusyjne:

Sleek & Beautiful

Panel I

Przedsiębiorcy wobec nowych standardów ochrony danych osobowych

Sleek & Beautiful

Panel II

Ochrona danych osobowych w miejscu pracy

Sleek & Beautiful

Panel III

Ochrona szczególnych kategorii danych przetwarzanych w sferze działalności leczniczej i ubezpieczeniowej